Programare – Clinica ORL Bucuresti Dr. Mirela Turcu - Medic Specialist ORL
  NOTIFICARE: Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice , Zone Medical Estet are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.Scopul colectării datelor este de informare medicala.Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare numai in scop medical. Refuzul dvs. determină imposibilitatea contactarii clinicii prin intermediul formularului online avand posibilitatea de a obtine detalii si informatii prin contact telefonic direct.Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate la cererea acestora numai autoritatilor publice ale statului abilitate conform legii de a face investigatii

  Clinica ORL Bucuresti – Dr. Mirela Turcu

  Adresa: Str. Cap. Petre Costescu, numarul 7, Sector 4. Bucuresti
  Tel: 021 334 00 80 / 0761 640 626
  Web: www.clinicaestet.ro; www.estetica-faciala.ro
  E-mail: info@clinicaestet.ro